Skip To Main Content

Landing Nav

Breadcrumb

Pensa global, educa local

  • Educació social
Pensa global, educa local

A Agora Sant Cugat International School volem formar ciutadans de món, que estiguin preparats per a un futur internacional i per això cal tenir un pensament global, però adaptant-lo i potenciant-lo en l’àmbit d’una educació local.

Què és el pensament global?

«El pensament global es pot entendre com aquella forma de pensament que integra tots els coneixements i, per tant, acaba amb els límits de l’especialització i també es pot entendre com el pensament que es construeix més enllà de les pròpies fronteres culturals i / o geogràfiques », explica la Coordinadora del Programa del Diploma (DP) del Batxillerat Internacional d’Agora Sant Cugat International School, Montse Martí.

En el nostre centre oferim un ensenyament mixt, plural i obert que permet als estudiants desenvolupar habilitats úniques i vitals per a la projecció d’una carrera internacional. Els nostres alumnes adquireixen consciència cultural, fluïdesa en una llengua estrangera, pensament independent, anàlisi rigorosa, treball en equip i compromís social, permetent comunicar-se amb eficiència amb persones de diferents cultures i països, amb sentit del respecte i tolerància.

Tenir un pensament global a l’hora d’educar ajuda a formar alumnes compromesos amb el món i amb els grans reptes del nostre temps, però també busca potenciar el millor de cada u, reforçant això amb una atenció personalitzada: «En qualsevol cas és un tipus de pensament que supera les limitacions. En el cas d’entendre-ho com un pensament integrador dels coneixements, ajudarà els alumnes que puguin tenir algun tipus de dificultat en alguna matèria o algun àmbit de coneixement. Si s’espera un resultat de coneixement global, cada alumne podrà construir el seu aprenentatge basant-se en aquells aspectes que millor domini i recolzant-se en ells per millorar la seva comprensió d’aquells que li resulten més complicats. En el cas d’entendre-ho com anar més enllà del que culturalment és propi, sens dubte, donarà lloc a una mentalitat més oberta i més crítica, no només amb les coses alienes, sinó també amb un mateix ».

Aquesta visió de l’educació reforça el sentit d’identitat i la consciència de la cultura pròpia i la dels altres, propiciant el desenvolupament i respecte dels valors humans perquè, en el nostre centre, formem ampliant horitzons i assoliint una obertura de ment descobrint també altres cultures.

Un pensament global reflectit en accions d’educació local

Parlar d’un pensament global no és fer-ho sobre una cosa abstracta, ja que aquest model educatiu es plasma o es materialitza en accions d’educació a nivell local molt concretes, com «treballs amb projectes interdisciplinaris per integrar els diferents coneixements amb un objectiu d’aprenentatge comú. També activitats per potenciar la internacionalitat a les escoles. Per exemple, incloent en els currículums continguts específics d’altres cultures. Mitjançant l’intercanvi d’estudiants i professors també es pot despertar la curiositat per altres cultures i s’aprofita aquesta oportunitat per conèixer a través dels alumnes i els professors procedents de fora, els seus països i, amb això, combatre els prejudicis i els estereotips i adquirir un coneixement més rigorós », sosté Martí.

Al nostre centre, apliquem una metodologia en la qual els alumnes participen activament en les classes, s’analitzen amb deteniment el que els envolta, dialoguen amb respecte i tolerància amb els companys, treballen de forma experimental, multidisciplinària i cooperativa amb sentit de la responsabilitat i valoren la cultura de l’esforç. Per aconseguir tot això, com dèiem, són importants el treball per projectes, la instrucció directa, el mètode de Flipper classroom (consisteix a propiciar que els alumnes estudiïn i preparin les lliçons fora de classe, a través de tots els materials que posem a la seva disposició de les diferents assignatures, i dedicar més temps a l’aula a fer els deures, interactuar i participar), també és fonamental l’experimentació i el pensament crític. Tot això guiat de la mà dels docents, que fan també una tasca de coaching per treure el millor de cada estudiant.

Ciutadans globals preparats per al futur laboral

El projecte educatiu que oferim és multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet a l’alumne dominar les llengües oficials del seu lloc de residència juntament amb l’anglès, el francès, l’alemany o el xinès. El projecte lingüístic compta amb el mateix nombre de sessions en cadascuna de les llengües vehiculars: castellà, català i anglès. Aquest pensament global aplicat al dia a dia a l’aula ofereix als alumnes nombrosos beneficis i avantatges de cara al seu futur laboral: «El més evident seria l’increment d’oportunitats laborals, l’oportunitat d’aconseguir feina en més llocs. D’altra banda, també pot influir en la manera de treballar. Si ciutadans globals implica mentalitat més oberta, això influirà en una major creativitat i una visió menys limitada de la realitat i, per tant, més orientada a la innovació i la col·laboració entre persones diferents», argumenta Montse Martí, la Coordinadora de Programa Diploma (DP) del Batxillerat Internacional.

«Si vols tenir èxit en el negoci de segle XXI, necessites convertir-te en un pensador crític», aquesta idea que defensa l’executiu, escriptor i educador de lideratge John Baldoni, resumeix la importància d’educar en el pensament crític, amb un pensament global i ajudant els alumnes a raonar, a pensar de forma independent i a conduir el seu propi aprenentatge. Volem que els nostres estudiants aconsegueixin l’èxit personal i assoleixin els seus objectius en un context internacional.

T'ha agradat aquest article?

Ara podeu conèixer el nostre projecte educatiu reservant una visita amb la responsable d'admissions i fent-li totes les preguntes que vulguis.

Reserva la teva visita personalitzada

Subscriu-te a la Newsletter

Últimes Publicacions