Skip To Main Content

Landing Nav

Breadcrumb

Educació Secundària

Al llarg de l’Educació Secundària, els alumnes dels col·legis Agora International School perfeccionen les seves habilitats com a pensadors creatius, crítics i reflexius.

L'ensenyament el treballem en assignatures separades però sempre fomentant la connexió entre diferents àrees curriculars perquè els nostres alumnes siguin persones amb criteri i amb una visió àmplia de tot allò que els envolta. Les classes se centren en temes i preocupacions globals, de la vida real i fomenten el desenvolupament d’habilitats per a la comunicació, la comprensió i el sentit de responsabilitat social.El currículum a la etapa de secundària pretén formar persones competents amb les eines necessàries per entendre el món i ser capaces d’intervenir de forma activa i crítica a la nostra societat. Per aconseguir-ho, es fomenta el diàleg i la comunicació a través d’una metodologia que treballa els hàbits i les tècniques d’estudi per afavorir la constància, la tenacitat i la disciplina. Aquesta metodologia participativa permet l’alumne desenvolupar un pensament crític i constructiu, ajudar-lo a tenir autocontrol i autodisciplina i aconseguir una vivència d’èxit per la seva feina.

Aquesta etapa del currículum es fonamenta amb:

  • El diàleg i la comunicació.
  • El multilingüisme és un dels aspectes bàsics del projecte d’aquesta etapa assignant a cada matèria una llengua.
  • La participació en programes i experiències que potencien l’intercanvi cultural.
  • L’acció tutorial continua e individualitzada forma part del dia a dia dels alumnes d’Educació Secundària orientant a els alumnes i les seves famílies per escollir l’itinerari que, al següent curs, l’obrirà les portes a las diferents modalitats de Batxillerat.

toogle-language catalan